Translate

wtorek, 13 września 2016

Napoleońskie potyczki / Napoleonic battle


Tym razem w czteroosobowym składzie: Janek, Schtrasny, Wieża i ja rozegraliśmy napoleońską bitwę na zasadach Bogowie Wojny Napoleon (Gods of War – Napoleon). Janek ze Schtrasnym dowodzili Francuzami, my połączonymi siłami Brytyjczyków, Hanowerczyków i Nassauczyków. Celem była wieś pozwalająca utrzymać kontrolę nad skrzyżowaniem dróg. Układ dróg w sposób naturalny podzielił siły na lewe i prawe skrzydło. Na prawym skrzydle wojsk koalicyjnych stanęły oddziały kierowane przeze mnie, naprzeciwko, na lewym skrzydle Francuzów, jednostki Schtrasnego. Na naszym lewym skrzydle Wieża rozstawił Hanowerczyków i Nassauczyków, większości złożonych z milicji, mając przed sobą francuską regularną piechotę Janka.W świetle wstającego dnia rozpoczęła się bitwa.
 
Janek, Schtrasny, Wieża (Tower) and I played a napoleonic battle based on „Gods of War – Napoleon” rules. Janek and Schtrasny took command of French units, we commanded British and their allied Hanoverian and Nassau troops. The task was to capture a village which allows to control crossroad of this way. Roads naturaly divide our forces to left and right wing. My units were at allies` right wing opposite Schtrasnys division at the French left flank. Tower deployed his Hanoverian and Nassau troops, which mostly consisted of militia, on the left in front of Janek`s regular French infantry. The battle started at morning sunrise. 


Czworoboki Francuzów / The French square
Na lewym skrzydle Wieża rzucił kawalerię na wzgórze czy zmusił Janka do ustawienia całej dywizji piechoty w czworoboki, ograniczając jej ruch. Jednocześnie jednym pułkiem piechoty ruszył w kierunku wsi. W tym czasie Francuzi ustawili dwie baterie artylerii na wzgórzu pośrodku pola bitwy, mając dobre pole ostrzału w każdym kierunku. Kawaleria Janka omijając czworoboki piechoty ustawiła się na skraju francuskiego prawego skrzydła.
Skierowałem kawalerię wzmocnioną artylerią na wzgórze po prawej, aby flankować maszerujące w linii w kierunku wsi pułki Schtrasnego. Jego mniej liczna od mojej kawaleria, pozostała z tyłu. Natomiast zaorane pole pomiędzy wsią a moją piechotą uniemożliwiało mi szybki marsz w stronę jej zbawczych zabudowań.
When Tower`s cavalry were advancing to a hill on the left flank, one of his infantry regiment marched to one part of the village. Consequently, Janek`s all infantry formed into a square. His dragoon regiments passed squares and stopped on the right wing edge. The French side occupied a hill in the middle of the battlefield by two batteries of artillery, that is why they were able to shoot any direction. My cavalry (light dragoon), accompanied by artillery, moved forward to the hill on the right. They flanked enemy long line infantry, which was to go directly to the other part of village, supported by light cavalry regiments behind. British infantry wasn’t able to move quickly because of difficult terrain between them and the village. Each side got prepared to fight.
Francuzi zbliżają się do wsi / The French are approching to the village
Walka na wzgórzu / Fight at the hill
Wreszcie doszło do pierwszych starć. Janek z Wieżą wzajemnie zaatakowali kawalerią. Wynik potyczki nie był dla koalicji szczęśliwy. Na początku lekcy dragoni zmusili do wycofania pułk francuskich dragonów, ale w następnych turach zwycięski pułk został  rozstrzelany przez piechotę. Niestety drugi z pułków Janka rozbił pozostawioną na wzgórzu resztę kawalerii i artylerię. Na tym zakończyła się krótka, kosztowna ofensywa na naszym lewym skrzydle. Wieża zdążył jednak zająć część wsi. Pozostałą piechotę rozstawił w lesie, oczekując na piechurów Janka.
Janek and Tower charged each other. The outcome wasn’t satisfactroy for allied cavalry and left wing at all. In the beginning our light dragoons forced French dragoons to move back, but in the following turns the brave, victorious cavalry regiment was destroyed by infantry gun fire. Unfortunately, at this time, another cavalry unit defeated the remaning at the hill Tower’s cavalry and artillery. It was the end of our short, offensive at this point. In response to this situation, our infantry on the left wing regrouped and hid in the forest between the hill and the village. They waited for the French, but a small unit occupied one part of the village in an ongoing fight. 
"Podział" wioski / The village is "divide"
W tym czasie Schtrasny wprowadził do zabudowań pułk piechoty, ustawiając dwa inne po bokach. Na szczęście stały one bez jakiejkolwiek osłony co postanowiłem wykorzystać. Jeden z moich pułków dragonów starł się ze strzelcami konnymi rozbijając ich! Kolejny zaatakował piechotę na lewo od wsi, która ponosząc duże straty cofnęła się. W rezultacie całe lewe skrzydło francuskie cofnęło się do środka, pozostawiając osamotniony oddział we wiosce.  
Janek rozpoczął walkę o las z hanowerską milicją, która masakrowana przez artylerię,  ostrzeliwana przez piechotę i flankowana z lewej strony, trwała na posterunku. Dodatkowo skutecznie ostrzeliwała atakującą ją piechotę, przez co zyskiwała cenny dla mnie czas. W końcu uległa przewadze ilościowej i jakościowej francuskich żołnierzy. Nasze lewe skrzydło teraz stanowiła nieliczna brygada trzymająca wieś. Choć nie dało się ukryć, że francuskie szeregi bardzo stopniały.


Skutki mojej szarży / The effects of my charge

Schtrasny captured the other part of the village. He protected it on both sides by the rest of his infantry. They were at clear terrain and I wanted to take advantage of that situation. In the beginning I fought with a chasser and won! Next I charged infantry on the left side of the village. They suffered big casualties and retreated. Finally, the French left wing, without
a regiment in the village, moved back to the middle of the battlefield. On the French right Janek was moving in the direction of the village. His troops started a fight with Hanoverian militia for a forrest, which was massacred by artillery fire, infrantries` gun fire, left outflank but was still on sentry. In addition they well-aimed shot and gained time for me. But they were defeated by the majority and quality of French soldiers at last. Our left wing consisted of one small brigade in the village. On the other hand, French batallions` ranks decreased. 
Walka o wieś - część druga / The village fight - part two
Podciągnąłem obie swoje brygady pod wieś. Ukryci wśród zabudowań obrońcy, rozpoczęli morderczy ogień. Jednak determinacja moich żołnierzy wzięła górę. Po skutecznym ostrzale artylerii, uderzyłem na bagnety i w krwawym starciu wyrzuciłem Francuzów z wioski.
Po tych wyczerpujących walkach w następnej turze obie strony przegrupowały się. Schtrasny przywrócił porządek wśród zdezorganizowanych piechurów, ale mając na flance moją kawalerię nie był skory do ataku. Janek powoli zbierał swoje bataliony zbliżając się do zajętej przez Wieżę wioski. Korzystając z dobrego położenia wysłałem mu do pomocy brygadę piechoty, znów maszerującą przez zaorane pole. W powietrzu czuć był napięcie przed decydującym starciem. 

I brought my infantry closer to the village. Hiding among farm buildings defenders started killing gun fire. After effective artillery fire I bayonet charged. The fight was bloody, but my soldiers were determined so I forced Frenchmen to withdraw. Both sides regrouped forces in the next turn.Schtrasny set his disordered infantry to order, but outflanked by my cavalry, they didn`t want to attack. Janek was bringing slowly his battalions closer together and he approached the village occupied by Tower`s soldiers. I sent one of my infantry brigade to help him, but they went through ploughed field again. We felt auxious about final fight which was going to come. 

Ostatnim aktem bitwy był desperacki atak na bronioną przeze mnie część wioski. Zdziesiątkowani we wcześniejszych walkach Francuzi, dziarsko ruszyli do boju. Doszli nawet do płotu otaczającego wieś, gdy cała osada zniknęła w karabinowym dymie salw obrońców. Szeregi zachwiały się, a następnie atakujący wrócili na pozycje wyjściowe.

Obie strony były wycieńczone całodniowym starciem, ale wieś była w naszych rękach, Francuzi musieli się wycofać. God save the King.
 
A desperate assault to the village defended by me was the last act of the battle. Decimated by earlier combats French soldiers with went on big fighting spirit. They were approaching the villages fence when defenders discharged a volley. The village got covered with gun smoke. A volley was very effective and attackers lost heart.  Tower and I kept hold of the all village. God save The King.

Szaleńczy atak / Desperate assault2 komentarze:

  1. Bardzo ciekawa i atrakcyjna bitwa - żeby chociaż był jakiś zielony koc na tym stole, byłoby idealnie.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Też nad tym bolejemy, ale problem już rozwiązany :)

      Usuń